Хора, вземете си обратно любовта! Тя никога няма да ви предаде, когато е в самите вас! Любовта и само любовта ще ви изчисти от отровното внушение, че сте непълноценни същества. Това внушение е направено от властолюбиви, но не и любящи хора!

За любовта

Любовта и само тя ще ви избави и от другите три отрови, вкарани в главите ви от подли хора – на срам, вина и грях. Докато се пържите от тези три, коварно внедрени в главите ви отровни измишльотини, отново паразитиращи върху презумпцията, че сте непълноценни същества, вашият живот ще е далеч от удовлетворението и пълноценността!

Но когато си въобразявате, че изпращате любовта си към някакъв обект в космоса и той ще ви я върне обратно, сами се поставяте в сложни взаимоотношения с това “същество“, обект или по-скоро фантазна представа, което може само временно да подобри живота ви и то ако се включи плацебо ефекта или ви завладее патоса на божествено протежирани! Много хора правят тази грешка, заради временният ефект който се получава от силата на собствената им представа.

Използвайте същата тази съзидателна сила на собствената си представа, за да изградите любовта в самите себе си и към самите себе си. Това не изисква никакви посредници, никакви ритуали, никакви ВЪНШНИ условия! Затова любовта към себе си е БЕЗУСЛОВНА! Тя просто се случва и ви изпълва, АКО не я изпращате някъде на майната си!

Важният въпрос е: защо ви е по-лесно да повярвате, че любовта по-лесно може да дойде отвън, отколкото отвътре? И отговорът е: основно по две причини! Те са:

  1. Защото дълги години са ви дресирали като са се грижели за вас, че именно отвън идват и грижите, и любовта.
  2. Защото дълги години ви е внушавано, че макар и обичани отвън, вие сте непълноценни същества! (Тоест към вас се е изпитвало по-скоро състрадание, а не обич!)

Всичко това е бойкотирало и провалило процесите на разбиране на природата на любовта, както и опознаването на собствените ви способности да я генерирате и изпитвате! Любовта е наслада и дълбок вътрешен мир поради липсата на каквато и да е потребност да се конкурирате, сравнявате и съизмервате с други хора. Любовта е радостно приемане на различните, а не сравняване в превъзходна степен с тях!

Любовта е непоклатимата увереност в собственото достойнство и ценност, както и спокойното приемане на достойнството и ценността на другите.

Любовта е стабилното усещане и радост от великото чудо на живота, което се изразява през нас и през всеки друг по уникален начин!

Следователно необходимо е време и действия в правилната посока!

А те са:

  1. Освобождаване от лъжите, че сте непълноценни, грехопаднали същества.
  2. Изчистване от опасните отрови – срам, вина и грях
  3. Освобождаване от подлото внушение, че трябва да се подчинявате, разкайвате, извинявате и подмазвате на авторитети, социален натиск и невидими външни сили!
  4. Припомняне на факта на своята уникалност – тоест несравнимост!
  5. Извеждане от горния факт на истината, че сте ценни сами по себе си, без никаква необходимост да доказвате това по какъвто и да било начин!
  6. Припомняне на способността да изпитвате любов.
  7. Разгръщането докрай на тази способност към самите себе си (А не изпращането ѝ към въображаеми външни обекти/субекти и очакването да се върне оттам!)
  8. След като любовта ви изпълни – ще разгърнете свободно своите уникални като самите вас качества, умения, таланти по един естествен, лек, радостен начин, без никаква амбиция и вреден стрес!

Когато заложената, базовата причина е любовта, всички следствия са добри, приятни, желани и без никакви вредни странични ефекти!

Това е рецептата, която би могла да спаси цялото човечество и да донесе мир, разбирателство и приятелство между хората! И нейното прилагане зависи от всеки един от нас, без необходимостта от напътствия на господар или бог!

Share →