Лекция на Летен Веге Фестивал – Варна 2017

Основните тайни за живеенето

Ръководство за спокойствие и разбиране

Демонстрация на Димитър Кръстев

Семинар Общуване между половете

Уводна лекция за предстоящи курсове по тао масаж

Семинар “Дуоника, Чаткалина и Клубове за сътрудничество”, Телерик

Димитър Кръстев представя системите Дуоника и Чаткалина като средство за партньорство, сътрудничество и приятелство. Видео запис от презентацията му пред 31-вата среща на Клуб „Спри и помисли!“ в София, 29.04.2012 г.

“Пътят – движението”, гост Димитър Кръстев

Уникални и български!

Дуоника

Чаткалина