Почти всеки човек поназнайва нещичко от тях, но това му знание се е подреждало твърде стихийно и в по-голямата си част е неосъзнато негово притежание или съдържа примеси и от погрешни убеждения.

Тук става дума за осъзнаване на всички основни принципи и тяхното съзнателно прилагане в тези 6 изключително важни направления за всеки:

Живеенето

Осъществяване на истинските желания

Общуването с другите

Любовните отношения

Паричните потоци и достъпа до изобилието

Превръщането на Информацията в полезно и употребимо знание

Тези 6 изкуства обхващат всичко достатъчно и необходимо, за да се чувстваме превъзходно тук и сега! Затова обръщаме специално внимание именно на тях.

Общо за Шестте Велики Изкуства

На санскрит коренът на думата “изкуство” означава “правилно свързан”.

Когато говорим за отношения с други хора, желания, информация, пари, любов и за самия живот, виждаме колко вярно е определението “изкуство” за всяко едно от тях.

Нашето нещастие, неуспехи, всякакъв дискомфорт, драми и недоразумения във връзка с любовта, парите, хората, желанията, знанието е в резултат от неправилното свързване – на това, което представляваме ние в момента и ситуацията, която се случва тук и сега.

След като описах основните принципи на ПСЖ и очертах рамката на безпределното качество на живеенето, осъзнах че съществуват още 5 велики изкуства, които всъщност са подтеми на Изкуството на живеенето.

Цялото полезно знание с което смело може да се започне повишаването  на качеството на нашето живеене се съдържав няколко десетки принципи и закони. Отворете, която и да е книга с напътствия за по-добро живеене и видите съвети, свръзани с едно от тези шест велики изкуства. Или пък ще се сблъскате в живота  с Драми, произтичащи от непознаването на тези Изкуства. Следователно овладяването им е базово за нашия успех и то във всяка една посока.

Осъзнах, че ако се придържаме към тях няма как  да сбъркаме и успехите ни в най-важните направления в нашия живот са гарантирани! Осъзнах, че на тези 6 велики изкуства си струва човек да се посвети изцяло. Както на тях самите, така и на преподаването им. Осъзнах, че това е достойно да бъде преживяно като мисия, тъй като е спазен един велик критерий – тази дейност няма и не може да има вредни последствия нито в близко, нито в далечно бъдеще, а само ще допринесе за добруването както на отделния индивид, така и на цялото човечество. И в същото време доставя удоволствие на този, който я върши.

Разбира се царското изкуство е това на самото живеене, защото то се случва постоянно, докато кроим каквито и да били други планове. Нищо не излиза  извън рамките на самия живот и на нашето живеене тук и сега. Живеенето е възможно най-широкия контекст, в който се случват осъзнаваните от нас неща.

Поради тази необорима причина най-мъдрото действие е час по-скоро да се заемем с овладяването именно на Изкуството на самото живеене.

Друга важна причина е, че принципите на качественото живеене се явяват универсални по отношение на другите 5 изкуства. В процеса на нашите занимания ще проследим и как тези базови закони леко се видоизменят, но запазват същността си при другите изкуства.

Така че което и друго Изкуство да захванем, то има своите корени и подкрепа в най-върховното – Изкуството на живеенето!

Другите велики изкуства са следните:

  1. Изкуството на информацията
  2. Изкуството на желанията
  3. Изкуството на общуването
  4. Изкуството на любовта
  5. Изкуството на парите

Ако някой ме попита защо ги степенувам така, бих казал следното:

Като второ по важност поставям Изкуството на информацията по следните причини:

Информацията е в основата на знанието, тя е Ключът към енергията, материята и съзидателната сила, а и към самата себе си.

Овладяването на критериите за истинност, умението да се ориентираме, разбираме, събираме, подреждаме, възпроизвеждаме, комбинираме и прилагаме в живота си в желан от нас момент, да превръщаме информацията в знание, е предметът на това изкуство.

Което и друго изкуство да искаме да овладяваме, задължително трябва да минем през Информацията! Няма такова събитие или действие, което да не съдържа в себе си информация.

Затова Феноменалната Памет, Рационалното Четене и Творческото Мислене са трите конкретни умения, върху които се базира майсторството ни в Изкуството на информацията.

Това изкуство има пряко отношение и към Невежеството, което както знаем участва във формирането на нашия Режисьор на Драмата.

На трето място поставям Изкуството на желанията, тъй като всичко, което е предмет на останалите 3 изкуства, може да влезе в рамките и на това. Ако владеем тайната на реализирането на истинските си желания, ние лесно ще общуваме, ще бъдем щастливи в любовта и ще имаме достатъчно финансови средства и необходимите ни материални придобивки за един пълноценен живот.

Тук, на четвърто място, поставям Изкуството на общуването, защото ако вие сте майстори в това изкуство няма да имате никакви проблеми с приятелството, любовта, кариерата и всичко онова, което зависи от други хора или за достигането на което трябва да се премине през общуването с хора.

На предпоследно пето място поставям Изкуството на любовта. То се явява подтема или връх на Изкуството на общуването и фактически представлява развиване до краен предел  на общуването с друг човек.

И на последно, шесто място е Изкуството на парите, тъй като има специфични знания за привличане и умело управление на паричните потоци или на изобилието. Ясно се вижда, че майсторството в другите велики изкуства предполага и подпомага силно, овладяването и на това. И обратно, ако не владеете другите изкуства, а само това, не ви се гарантира непременно щастлив живот. Тоест от общото по-лесно и успешно можем да стигнем до частното. Затова се препоръчва Изкуството на парите, да не се отделя от останалите 5 изкуства с категорична разграничителна линия.

Сега някой може да попита къде поставям духовните занимания, в кое изкуство?

Ще отговоря така:

Всеки човек, който е майстор поне в едно от тези изкуства и е започнал да приобщава и други хора към него, извършва мощна духовна практика, свързана както със собственото му израстване, така и с благополучието на човешкото общество и планетата.

Да се занимаваш с което и да е от тези изкуства бидейки в същото време щастлив човек, всъщност е най-възвишената духовна практика!

Само си представете свят, изпълнен само с майстори по тези изкуства! Ще  видите, че това е най-достойната за постигане цел! И знаете ли още защо?

Защото постигането на тази прекрасна цел, зависи от вашето собствено благополучие, успехи, развитие, щастие и екстаз!

Никой не иска от вас да се жертвате за общото благо! От вас се иска само да станете успешни и щастливи вие самите и след това, ако желаете и ви доставя удоволствие, да научите и другите на същото!

Всичките 6 изкуства се подчиняват на определени принципи и закони, чието познаване и следване гарантира обещаните резултати.

Следователно трябва да се отдели време за тяхното изучаване и за създаването на навик за тяхното прилагане.

Представете си, че сте майстори

Само си представете, че живеете в общество от майстори на 6-те велики изкуства

Представете си, че вие сте майстор поне в едно от тези 6 велики изкуства.

Представете си, че сте майстор в Изкуството на живеенето.

Всички ние неизбежно се намираме в този Университет и в неговия учебен план са точно тези 6 велики изкуства! И самият живот, всеки ден безкомпромисно ни поставя оценки, които се изразяват в различните степени на успех, удовлетворение, осъществени желания, радост, любов, щастие…, които постигаме. Всекидневният ни избор е между това да ставаме Майстори в тези изкуства и да се наслаждаваме на развиващите ни се умения или да се превръщаме във все по-мрънкащи и отчаяни жертви.

Майсторство в Изкуството на живеенето

Повечето хора имат някаква своя гледна точка към проблемите, към света и към живота като цяло. Печелившата Стратема за Живеене или Изкуството на живеенето, отваря цял един нов хоризонт към решенията.

Да сте Майстори в това изкуство означава да сте едновременно Даоисти и Магьосници.

Или да правите от наличното най-доброто възможно. Наслаждавате се на уменията си да влизате в уникален танц със случващото се, което е умението на даоиста или създавате и оставате в Реалността, която предпочитате, ако сте развили уменията на магьосника. Вие сте радостни, щастливи Пътешественици в Многореалността. Вие сте осъзнати Любими Деца на Вселената. И всичко случващо се тълкувате само и единствено в този контекст.

Имате перфектен усет за здравословните за вас  храни, места, хора, време, обстоятелства, държави, енергии, информации….

Ако там където се намирате живеят хората, които ви трябват, то вие ги срещате.

Наслаждавате се и се опиянявате от живеенето на живота си!

Влезте в обществото на мъдрите мъже и жени, които добре разбират, че не е все едно как преминават дните ви на тази земя!

Станете майстори в Изкуството на живеенето и след това помогнете и на други хора да се откъснат от драмите и заблудите си и да влязат в радостната действителност, от която вие вече сте вкусили!

Майсторство в Изкуството на информацията

Наслаждавате се докато събирате информация, хитроумно я подреждате и творчески я комбинирате, за да задействате великия Закон на Информационната Достатъчност и да го накарате да работи изцяло във ваша полза.

Владеете четирите опори на истината и веднага се ориентирате кое е лъжа и как да стигнете до истината.

В състояние сте да решавате всички проблеми зад които стои невежеството.

Знаете как да се справяте със заблуди, предразсъдъци и илюзии.

Знаете кое е важното, бързо го откривате и веднага го използвате за подобряване на живота си.

Вие сте търсачи на истината и превръщате всяка информация в знание и мъдрост.

Майсторството в това изкуство ви помага да овладеете което и да е друго изкуство, умение или просто да задоволявате любопитството си.

Майсторство в Изкуството на желанията

Освободили сте се завинаги от четирите причини, които пораждат неадекватни желания и винаги сте наясно с истинските си желания.  Наслаждавате се на уменията си да ги осъществявате.

В състояние сте да задържате фокуса на вниманието си само и единствено върху това което искате. И по този начин или го привличате в живота си или го създавате.

Вие буквално творите желаната от вас реалност. И всъщност се проявявате като Магьосници.

Вие много добре разбирате, че всяко ваше желание, идея, мечта, са се появили точно във вашата глава, защото вие сте хората, които могат и искат да ги реализират!

Майсторство в Изкуството на общуването

“Четете” хората в движение. Веднага разбирате каква е личната им мотивация и на мига създавате чудесен индивидуален подход към човека, приказвате на неговия език и в резултат на това се получава възможно най-доброто общуване.

Правите оптимален рапорт и отлично първо впечатление.

В състояние сте да накарате който и да е, да прояви най-доброто от себе си.

Можете лесно и бързо да откривате скритите таланти и гениалности на хората и знаете как да ги мотивирате, така че да ги развиват и при това да се забавляват.

Можете с лекота да моделирате успешните стратегии на другите и незабавно да ги прилагате за подобряването на собствения си живот.

Майсторство в Изкуството на любовта

Владеете култивирането на сексуалната си енергия и предпочитани от вас тантра/дао сексуално-духовни практики.

Постигнали сте състоянието мултиоргазъм и можете свободно да разменяте енергия с партньорите си дори от разстояние.

Трансформирате сексуалната си енергията в здраве, радост от живота, любов, творчество, дълголетие, подмладяване….

Наслаждавате се на уменията си на супер-любовник или перфектна любовница. Всяка любовна среща превръщате с лекота в произведение на изкуството!

Майсторство в Изкуството на парите

Улавяте във въздуха всяка възможност за взаимно изгодни сделки.

Имате перфектната интуиция за големи печалби и удачни инвестиции.

Ползвате се от безкрайните парични потоци, които минават през вашия живот.

Винаги имате финансови средства, за да реализирате идеите си. Парите ви са повече отколкото можете да изхарчите.

Живеете живота, който искате защото имате предостатъчно средства, за да си позволите всичко, което ви е необходимо.

Със своето богатство подкрепяте други хора да развиват талантите и гениалностите си и финансирате реализирането на чудесни идеи.