Петте принципа на успешното общуване  
  1. Свържи се със себе си и установи кои са твоите истински потребности и нужди в момента.
  2. Посмей да ги изразиш или да поискаш съдействие от другите за тяхното удовлетворяване.
  3. Бъди готов/а да получиш НЕ като отговор.
  4. Бъди готов/а да кажеш НЕ, ако някой иска да извършиш неподходящи за теб неща в този момент.
  5. Прави на другите онова, което те биха искали да им се направи и то само ако имаш желание и ресурс за това действие.

Обмислете тези принципи и ги приложете в най-различни житейски казуси. Опитайте се да откриете такава проблемна ситуация, при която те не работят или в която тяхното следване би създало проблем или би нанесло някакви щети. И ако не откриете, може смело да започнете да ги следвате. Обърнете внимание, че всички онези привидни трудности да приложите 5-те принципа в живота си, произлизат или от липсата на полезни умения, които още не сте усвоили или от мисловно-емоционален излишен “багаж“, който влачите със себе си от миналото. Следователно следването на тези 5 принципа би довело не само до категорично подобряване на отношенията ви с околните, но и до собственото ви свободно от излишни страхове, предразсъдъци и вярвания израстване.

Share →