Ние сме основателите на Храма на практичната мъдрост, чиито врати са широко отворени за всеки търсач на истината.

Истината, която търсим, включва всички закони и принципи, водещи до качествен живот тук и сега. Също – техники и упражнения за разгръщане на съзидателния човешки потенциал, защото смятаме, че това е истинския път на човека – развитието, творческото разгръщане на индивида.

Основите на този Храм са изградени от достигнатото досега знание, което ни ориентира за Пътя на радостта, успехите, щастието…накратко – Пътят към пълноценното живеене.

Ние сме хора, които знаят, че съществува лесно достъпна пресечна зона между личен и обществен интерес и се стараем да оставаме в нея.

Ние сме убедени, че всеки човек е уникален различен от всички останали хора и затова най-печелившото общуване е равнопоставеното сътрудничество между осъзнали своята уникалност индивиди.

Според нас смисълът на живота за всеки човек може да бъде преживян, само когато той разгърне целия си потенциал като уникален индивид.

Убедени сме, че насладата, творческото вдъхновение, екстазът са по-силните еволюционни фактори от мъката и страданието. Затова препоръчваме като методи сътрудничеството и танца, вместо борбата. При борбата има прекомерни усилия, спечелил и загубил, а при сътрудничеството има радост, творчество, интелигентност и двама спечелили!

Диапазона, който обхваща Храмът на практичната мъдрост е доста широк – от съзерцанието до любовта, като преминава през спокойствието, разбирането, сътрудничеството, вдъхновението, творчеството, смеха, танца, радостта…

Вратите на този Храм са отворени за всеки, който е готов да се освободи от тежкото си психо-емоционално наследство и щетите на Масовата култура и едновременно с това да се сдобие с работещите истини и да извърши полезните за себе си трансформации.

Затова тук се изучават Шестте велики изкуства.

Само се опитайте да си представите какво ще се случи в живота ви, ако овладеете дори само едно от тях и ще разберете защо ги наричаме велики.

Търсим съмишленици, сътрудници и партньори, с които да популяризираме този Храм и да привлечем в него всички хора, осъзнали силата на равнопоставеното общуване или партньорството!

Добре дошли в Храма на Практичната Мъдрост!