Уводни думи

Скъпи приятели, скъпи българи, скъпи мислещи за своето прекрасно настояще и желано бъдеще хора! Обръщам се към вас с няколко практични и осъществими тук и сега предложения:

 • Да създадем Клубове за сътрудничество на различни места в столицата и в страната.
 • Да се срещаме като равнопоставени приятели и забавлявайки се да генерираме идеи, да решаваме различни проблеми, да разгръщаме творческите си способности.
 • Да си разменяме полезни и практични информации.
 • Да овладяваме колкото може повече методи за творческо мислене и свободно да ги използваме.
 • Да създадем Мозъчен тръст, който да решава творчески, съзидателно и нестандартно широк кръг актуални (лични и обществени) проблеми, включително и срещу заплащане от страна на заинтересованите хора, фирми и организации.
 • Да си направим Банка за идеи, която да е нашето първоначално богатство.
 • Да даваме само такива обещания, които можем да изпълним и така да постигаме висока степен на личностна интеграция – мисли, думи, чувства и дела да бъдат концентрирани в една посока.
 • Да се научим и да си помагаме в дух на сътрудничество да осъществяваме идеите, които са ни харесали и ни вдъхновяват.
 • Да разработваме и използваме огромните ресурси на разбирането, сътрудничеството и творчеството за наша и всеобща радост и полза.

Какво, защо и как

“Който иска да направи нещо намира начини, който не иска – намира причини”

“В умна глава – сто начина в глупава – сто оправдания”

“По-добре да запалиш свещ, отколкото да проклинаш тъмнината”

китайска поговорка

Ние, хората, никога не започваме от нулата, защото притежаваме интелигентност и творчески възможности, имаме уникален апарат за боравене с информацията и способност да я превръщаме в допълнителен и решаващ фактор за подобряване на живота ни. Всеки от нас е в състояние да генерира идеи и да развива творческото си мислене, всеки може да борави с информацията по подходящ начин.

Всеки може да избере да прави това!

Сега само си представете: какво би станало, ако няколко човека се съберат и в дух на равнопоставено сътрудничество започнат да решават проблеми, да генерират интересни идеи и да създават екипи за тяхното реализиране. Докато си представяте аз ще ви кажа: ще станат чудеса! Следователно освен творчески възможности ние разполагаме с още един мощен, но за съжаление рядко използван ресурс: равнопоставеното сътрудничество!

За да постигнем каквото и да било, трябва най-напред да се огледаме, ослушаме, размислим и установим с какви ресурси разполагаме. Все отнякъде трябва да тръгнем. Ето с какви ресурси разполагаме точно в

този момент:

 • Време.
 • Способност да генерираме идеи.
 • Възможност да набираме и разменяме актуални и полезни информации.
 • Хора – приятели, съмишленици, сътрудници, партньори или потенциални такива.
 • Силата на равнопоставеното сътрудничество.
 • Методика за постигане на цели.
 • Методика за автокорекции и усъвършенстване.
 • Методика за създаване на полезни навици.

Ако обедините и разработите тези ресурси можете да постигнете каквото си поискате! Можете да стартирате използването на всички тези ресурси чрез творчество и сътрудничество.

Затова отначало ще се срещате, разчитайки само на своето въображение, фантазия и неограничен потенциал за сътрудничество и творчество.

Нещото, което винаги можете да направите от “нищо” е генерирането на идеи. Вие можете да се превърнете в Ловци на нестандартни идеи или в майстори по прилагане на стандартни решения по нестандартен начин. Дори в момента и това да не ви е възможно, съвсем лесно може да се научите да го правите!

Един от принципите, от които се ръководи Клубът за сътрудничество е на всеки участник да се зачита личния интерес. По този начин, осигурявайки личния си напредък, ние без дори да го искаме, ставаме полезни и за хората около нас. Но основната цел е да си обезпечаваме възможности за

собственото ни израстване и разцъфтяване като щастливи и съзидателни човешки същества.

Основните презумпции са:

 • Всеки е надарено и уникално човешко същество
 • Хората са творчески и съзидателни същества
 • Всеки разполага с чудесни възможности за себереализация
 • Всеки притежава свобода на избора
 • Можем да мислим и да разбираме
 • Можем да боравим по различни начини с информацията, така че да я превръщаме в решаващ фактор за повишаване качеството на нашето живеене тук и сега.
 • Можем да черпим с пълни шепи от безкрайния и незабележим (засега) ресурс на сътрудничеството.
 • Разполагаме с достатъчно ресурси и възможности, за да започнем и да стигнем далеч в осъществяването на мечтите си.
 • Обединени и съчетани нашите способности придобиват несравнима и огромна съзидателна сила.

Какво е необходимо за успеха ви

За да успеете, за да превърнете поне част от огромното си вътрешно богатство в материално, трябва все отнякъде да започнете. Началото, което поставяте тук и сега ще се състои от периодични сбирки, на които ще генерирате различни идеи, ще се учите да решавате проблеми по нестандартен начин, ще се подкрепяте и ще се забавлявате.

Всеки човек има най-малко един талант, който ако се изрази ще му носи най-голямо удовлетворение.

Следователно вие ще откривате пресечната точка между гениалното в даден човек и онова, което му носи най-голямо удовлетворение, радост, екстаз и щастие.

Ще търсите начините и решенията и ако не ги намирате, творчески ще ги създавате!

Накратко пътят на успеха на всяка една общност е следният:

 1. Периодични сбирки – Конференции на идеи – Решаване на проблеми – Банка за идеи – Мозъчен тръст – Създаване на работни групи около дадени идеи – Реализиране на идеите в дух на сътрудничество…

Междувременно записвате всичките си постижения в Дневник на успехите.

 1. Създаване на мрежа от Клубове на сътрудничество в София и страната.
 2. В малко по-далечното бъдеще – Клубовете по сътрудничество прерастват в Клубове на съзидателите. Това е естествената им еволюция.

Клубовете за сътрудничество са важни елементи от бъдещото Движение за повишаване качеството на живеене,както на отделния индивид, така и на общността като цяло и един от основните инструменти за незабавно прилагане на теорията на практика.

Всички добре знаем, че освен добрите пожелания, красивите думи и емоционалните лозунги, трябва да се върши и нещо реално, за да се случват нещата.

Затова разчитам на вашата мъдрост и търся вашето съдействие за основаването и развиването на прекрасната мрежа от Клубове за сътрудничество.

Подробен ред за протичане на срещите в Клуба за сътрудничество

В този Клуб за сътрудничество се учим да решаваме проблеми, като усвояваме методи за творческо и нестандартно мислене, споделяме полезни информации и идеи и на практика показваме многостранните ползи за всички участници от равнопоставеното сътрудничество. Участието е доброволно и няма членски внос.

Ето какъв е дневния ред:

 1. Запознаване с нововключилите се хора и размяна на полезна информация – лична и обща. По желание всеки написва предварително какво може, знае и предлага и/или търси.

(Виж «Списъците «Предлагам – мога, Търся – искам»)

(Общо времетраене на тази точка – 5 – 10 минути)

 1. Споделяне на проблем, за който се търси решение и провеждане на Брейнсторм и/или прилагане на различни творчески методи за решаване на проблеми. – по 10 мин. на проблем (3 проблема се решават за 30 мин.)

Чрез това упражнение имаме две преки печалби и една по-далечна.

А) Решаваме веднага и на място текущите проблеми

Б) Упражняваме се и ставаме все по-добри в прилагането на различни творчески методи,

В) Подготвяме хора за създаване на „Мозъчен тръст” – екип от хора, които свободно боравят с всякакви методи за творческо мислене за решаване на всякакви проблеми, на хора, фирми, организации. (Срещу заплащане, разбира се.)

 1. Споделяне на идеи, за чието реализиране се търсят съмишленици и помощници. (следващите 30 мин. се разделят на броя на заявилите желание да споделят идея. Например ако има 5 идеи, всеки

получава по 6 минути за представяне на своята.) Споделените идеи се записват и отиват в Банката за идеи. Ако не се сформира работна група по дадена идея, то тя си чака времето в „Банката“. Никой не е длъжен да коментира идеите на другите или да се залавя с тяхното реализиране. Това става само ако наистина му е харесала и той решава доброволно, поради собствената си мотивация, да се включи в нейното осъществяване.

Всеки има право, в рамките на своето време, да говори за своята идея на всяка следваща сбирка като я преформулира или обвързва с други идеи.

 1. Даване на обещание.

Всеки дава по едно обещание, което ще изпълни до следващия път, което се записва в “Дневника на успехите”. (Всеки сам решава какво да обещае. Целта е по този начин неусетно да се постигне по-добра личностна интерграция – мисли, думи, дела, чувства да са в една посока. Затова

е желателно да се дават обещания, които със сигурност ще бъдат изпълнени.) (5 мин.)

 1. Свободни разговори и разисквания.

Времето да се свърши важната работа (предишните 4 точки) е около час – час и половина. Свободните разговори могат да продължат неограничено, в зависимост от желанието на заинтересованите или докато заведението, където се провежда срещата, затвори.

Сами се убеждавате, че тези 5 точки гарантират най-важните посоки на общуване, които всеки човек би желал да преживее, когато е заедно с други хора:

 • Да даде и получава полезна и интересна информация, да представя себе си по най-добрия начин – да разказва за своите умения и знания.
 • Да споделя проблеми и да получава съдействие за намирането на техните решения.
 • Да дава съвети и решения на нуждаещи се от тях хора.
 • Да чува и споделя интересни идеи
 • Да привлича хора за реализирането на своите идеи
 • Да се включва към съответната работна група за реализирането на идея, която му допада.
 • Да работи по своята личностна интеграция като дава само такива обещания, които със сигурност ще изпълни.
 • Да намира съмишленици.
 • Да се чувства в подкрепяща среда
 • Да обсъжда темите, които го вълнуват с други хора (в последната част на срещата)

Какво по-хубаво от това и къде бихте си осигурили всичко това на куп?

Списъците “предлагам – търся”

Целта е още в самото начало да си разменяме актуална информация, благодарение на която да решаваме по най-бързия начин някои проблеми именно поради факта, че взаимно и навреме сме се информирали.

След като съставите собствените си списъци “Търся – предлагам” ги размножете на ксерокс в 20-ина копия. В началото на сбирките на Клуба за сътрудничество всеки ще раздаде на останалите присъстващи

своите копия. По този начин в рамките само на 5 минути всеки ще узнава какво може да предложи на останалите или какво да поиска от тях.

За улеснение използвайте моя образец:

Информация от Димитър Кръстев

тел: 02 857-46-69

GSM: 0876 19 58 53

e.mail: dimitar@duonika.org

www.duonika.org

Списъка: предлагам – мога:

 1. Провеждане на двудневни семинари по Дуоника – печелившата стратема за живеене – три нива.
 2. Обучение на семейни или приятелски двойки на упражненията от Дуоника за влюбени.
 3. Обучение на партньорски двойки на упражненията от Дуоника за начинаещи.
 4. Провеждане на курс за инструктори по Дуоника за водене на упражнения в зала.
 5. Обучение в лечебни гимнастики: шестте тибетски ритуала за здраве и дълголетие, японската лечебна гимнастика “Богинята Бикс”, китайски упражнения за здраве и сила (у шу и тай чи чуан).
 6. Обучение по медитация Вътрешната усмивка по Мантак Чия.
 7. Обучение на инструктори по танцовата технология Чаткалина усвояване на основните модули и формата тай чи чаткалина.
 8. Курсове по тао лечебно докосване.
 9. Продаване на книгите ми и чаткалини:

“Дуоника – печелившата стратема за живеене” – на диск с видео уроци

“Чаткалина – звукът на дланите” – на диск с видео уроци

„Режисьорът на човешката драма”

„Ти си любимо дете на Вселената”

„Ръководство за спокойствие и разбиране”

„Дзен или изкуството да се придвижваш с велосипед”

„Вяра, религия, бог – неудобните въпроси”

с 40% отстъпка за дистрибутори.

 1. Консултации за решаване на проблеми, възстановяване на душевното равновесие, целеполагане и целепостигане, откриване на силните страни на личността и тяхното практично използване.
 2. Организиране на хора за провеждане на Конференция на идеи (Брейнсторм) за нестандартно решаване на всякакви проблеми.
 3. Създаване “Албум на бъдещето” по указания на човека, който иска да осъществи мечтите си.
 4. Работилничка за поправяне и изработване на по-дребни предмети с почасов наем по уговорка.
 5. Озвучаване с глас (дублаж) на филми и реклами.
 6. Провеждане на играта „Студено – топло – горещо” за овладяване на основните умения в общуването с другите хора.

Списъка “търся – искам”:

 1. Зала в центъра на София за провеждане на занимания по Дуоника и Чаткалина – минимум 2 пъти седмично по 2 часа.
 2. Съмишленици за популяризирането и разпространението на Дуоника и Чаткалина, принципите на успешното живеене и овладяване на упражненията, в страната и чужбина. Желаещите може да започнат почасова работа към Фондация „Дуоника Арт”.
 3. Съмишленици и партньори за създаването на Клуб за сътрудничество.
 4. Организатори на редовни семинари по Дуоника – печелившата стратема за живеене. Чистата печалба се разпределя както следва:
 • за организаторите – 40 %.
 • за водещите – 40 %
 • за Фондацията – 20 %
 1. Съмишленици и сътрудници за създаване на Индустрията “Дуоника и Чаткалина”, разпространяването й и евентуално продаването й като франчайз.
 2. Съмишленици за създаване на Мозъчен тръст за генериране на идеи, решаване на проблеми и реализиране на идеи на други хора срещу заплащане или за изкарване на пари.
 3. Адреси и контакти с богати хора с цел преговори за начално финансиране на дейностите на Фондацията.
 4. Адреси и контакти с известни хора с цел популяризиране на Дуоника и Чаткалина и превръщането им в български системи.
 5. Организатор, който да напълни една зала с 200 човека.

Мозъчен тръст

След известна практика на хората по време на редовните срещи в Клуба за сътрудничество, ще се обособи група за Бързо Творческо Реагиране (БТР). Това ще бъдат хора, понасъбрали известен опит в прилагането на методи и техники за творческо мислене и нестандартно решаване на проблеми.

Мозъчният тръст ще решава текущи, актуални и хронични проблеми на хора, фирми и организации, естествено срещу подходящо заплащане.

Ако клиентите поискат освен даване на идеи и начини за решаване на конкретен проблем, и ваш екип за реализиране на решението, то и заплащането съответно ще бъде и по-голямо.

Кратко слово за идеите

 • И най-невзрачната идея може да свърши работа в определен контекст. Няколко невзрачни идеи могат да създадат една гениална идея!
 • Идеята е такава каквато е.
 • Идеята е нежно цвете, което се попарва бързо и от най-слабата критика!
 • Всяка идея води за ръка друга идея.
 • Ако всеки от нас има по една идея и я сподели с другите, всеки ще си тръгне с толкова идеи, колкото хора са били на срещата.
 • Идеите растат, узряват, променят се и се развиват.
 • На някои идеи им трябва време и на всяка идея й идва времето.
 • Генерирането на идеи е нещо съвсем различно от тяхната оценка.
 • В Клуба за сътрудничество ние се отнасяме приветливо и нежно към идеите. Ние сме абсолютно гостоприемни за тях. Идеите са нашите „свещени крави”!
 • Тук и сега ние развиваме нашите божествени способности да формулираме идеи и да ги осъществяваме, да си сътрудничим, да творим, да се радваме все повече на живота, да привличаме и/или генерираме съзидателната сила, която твори този свят.

Банка за идеи

Още след първите няколко сесии на Клуба се натрупват доста идеи, които се подреждат в Банка за идеи. Всеки член на Клуба има право да преглежда идеите, да ги допълва и да предлага нови.

По време на сесиите по идеен обмен (т. 3 от дневния ред) се действа по следния начин:

Всеки, който търси хора за реализирането на дадена идея заявява това пред останалите участници.

Той предварително подробно разработва идеята си, целите, начините за постигането й и броя на хората, който е необходим за нейното реализиране. В рамките на 20 минути обяснява идеята и мотивира хората. Те евентуално му задават изясняващи въпроси. (Пример: ако разполагаме с 60 минути ще има време за обсъждането само на 3 идеи. Ако кандидатстващите са повече, на лотариен принцип се избират онези 3 идеи, които ще бъдат докладвани в този ден.) След като се изредят всички идеи, хората сами определят с реализирането на коя идея да се

захванат и се свързват с този, който я е предложил. По този начин спонтанно, доброволно, съзнателно и равнопоставено ще се формират съответните работни групи. Идеята, около която най-напред се сформира екип, естествено, започва първа своята реализация.

На всяка следваща сбирка някой от работната група докладва докъде са стигнали и ако са опрели до проблем, той се докладва в сесиите по Брейнсторминг (точка 2 от Дневния ред), намира се решение и се продължава нататък. Ако стартират едновременно няколко работни групи се определя един координатор, който ще следи работата им и ще пренася полезната информация, решения и нови идеи към всички групи и участници.

Указания за водене на Дневник на успехите

Препоръчително е всеки да си води свой Дневник на успехите, както и някой да води един общ – за успехите на групата. Това става съвсем лесно като на съответните дати се записват постигнатите резултати и успехи. Хората, които вършат това може да се сменят.

По този начин веднага си осигурявате три печалби:

 1. Постепенно увеличаване на увереността и самочувствието на всеки в групата
 2. Създаване на навик за успяване на всеки един участник!
 3. Ясни критерии и факти, с които да доказвате ефективността, смисъла и практичността на Клуба за сътрудничество и вашите сбирки, когато преговаряте с възложители на проблеми за решаване и/или спонсори, както и с нови хора, които се интересуват защо да се включат.

Кодексът на приятелството или принципи за установяване на правилни човешки взаимоотношения

“Не върви пред мен, може да не те последвам. Не върви зад мен, може да не те водя. Върви до мен и ми бъди приятел” – Албер Камю

Виждали ли сте някой да спори с речник? Няма и да видите! Думите в речника и техните значения са своеобразни консенсусни правила, които всички ние сме приели и сме се задължили да спазваме. А когато не знаем значението на дадена дума се обръщаме към речника.

Същото е и с принципите в Кодекса. Най-напред ще ги обсъдим, ще се уверим, че работят за нас и са изцяло в наша полза и осъзнато ще ги приемем като ръководни правила в отношенията ни с другите. Оттук

нататък ще се съобразяваме с тях, а не с прищевките или променливите настроения на когото и да било!

 1. Законът на Разбирането
 • Разбираме, че зад всяко поведение стоят определяеми причини и затова приемаме хората такива каквито са. (Не бързаме да съдим, а се опитваме да разберем първопричините, скрити зад всяко поведение.)
 • Ако някой се държи неадекватно или неприемливо, това се тълкува като наличие на проблем(и) в хармонията му, а не като атентат към нас от негова страна.
 • Зачита се и се уважава човека и правото му на избор.
 • Разбираме, че винаги има положителен мотив в поведението на хората и нашата задача е да го търсим и откриваме. Всеки има някакво основание за гледната си точка и по-добрата цел е да разберем какво е то, вместо да осъждаме човека.
 • Разбираме, че хората, които срещаме са наши потенциални приятели и/или учители. (Може да се учим както от техните успехи, така и от техните грешки, но също и да опознаваме себе си, наблюдавайки реакциите си докато общуваме с тях.)
 • Ако някой не ни разбира, това означава, че не сме се изразили добре на езика, който той би разбрал. (Ако искаме да ни разбере някой чужденец, не говорим на български, а на неговия език, нали?)
 • За да се разбираме, трябва да се изслушваме. (Въвежда се регламент, който да гарантира това)
 • Даване и получаване на добра обратна връзка – кой какво е разбрал или не е разбрал – задаване на въпроси до окончателното изясняване на темата или ситуацията.
 1. При усещане на какъвто и да е личен дискомфорт е добре да преустановим временно общуването и да се насочим навътре, към себе си, за да отстраним истинските му причини – комплекс за малоценност, високомерие, алчност, невежество, неадекватни

желания. Възстановяваме хармонията си чрез техниката ЛДВ**.

 1. Ако случайно възникне конфликт с друг човек, отчитаме факта, че и ние сме допринесли за неговото образуване и се съсредоточаваме върху отстраняването на нашия принос. (Ако не искаме да

сме част от проблема трябва да станем част решението.)

 1. Каквото и да се случи, не се интересуваме от грешките, а от поуките.
 2. Сътрудничество
 • В началото на обсъждането се избира временен координатор. Неговата задача е да дава думата и да следи за реда и спазването на принципите за оптимална работа.
 • Думата се взима чрез вдигане на определен символ:

а) Въпросителен знак (?)- искам да задам въпрос или да си изясня нещо. (Този символ е с предимство)

б) Препинателен знак ( ! )- искам да направя реплика, допълнение или важна забележка във връзка с дискутираната тема.

в) Информация ( I ) – искам да направя предложение, да дам идея и др., когато ми дойде реда.

г) Знак за равенство (=/=), пресечен с диагонална черта – не съм съгласен! Искам да изкажа своите аргументи.

 • Всяко несъгласие по дадено предложение задължително се съпътства от съответните аргументи!
 • Защитникът на тезата задължително трябва да разгледа и отговори на всеки аргумент на несъгласния!
 • При разговор се обсъжда мнението и фактите, без да се напада личността.
 • Търсим, намираме, съсредоточаваме се и развиваме Зоните на Сътрудничество, чрез отчитане на силните страни и таланти на другите.
 1. Решаване на проблемите съзидателно, а не разрушително. (Презумпцията е, че Съзидателят винаги е по-силен от разрушителя).
 2. Взимане на решения – принципът на 12-те съдебни заседатели – докато всички не сме убедени по дадена тема, взимаме решение в рамките на съгласието, прието от всички.
 • При разминаване на интересите, темите се групират и преформулират, докато се постигне съгласие от всички. (Зона на общо съгласие)
 • Периодически може да ревизираме взетото преди общо решение и да се питаме дали е настъпила промяна в становището ни и дали сме готови да разширим зоната си на съгласие.
 • Постепенно оформяме максимално ефективен, работещ начин за вземане на решения – критерии, кратка процедура и т.н.

(Пример: Най-напред се оформя решението, с което всички сме съгласни и се действа. Следим резултатите и правим обратна връзка, която да ни помага в бъдеще да вземаме още по-правилни решения. Ръководим се от принципа – какво зависи от нас. Постепенно правим схема от принципи и

критерии за взимане на правилни решения и правилното им провеждане на практика.)

Основните принципи на общността са:

 • свобода на инициативата
 • братство на съмишленици
 • равнопоставеност (подчиненост единствено на принципите, без лидери и “спускане на задачи отгоре”)
 • сътрудничество между осъзнали своята уникалност индивиди.

Права и задължения на членовете на Клуба по сътрудничество

Права

 1. Получаване на печатните материали за Клуба за сътрудничество.
 2. Осигурен достъп до Банката за идеи.
 3. Представяне на собствени идеи, за чието реализиране са необходими повече хора и възможност за агитиране с цел събиране на работен екип.
 4. Неограничено участие в сесиите по обмен на идеи.
 5. Неограничено участие в Конференциите на идеи
 6. Споделяне на лични проблеми, за които се търси решение.
 7. Участие в Мозъчния тръст.
 8. Получаване на пари (услуги и др.) при реализиране на идея или решаване на проблем, което води до реални икономии и/или печалби.
 9. Да бъде водещ и/или координатор на срещите и сесиите.
 10. Да задава въпроси до изясняване на това, което го интересува.

Задължения

 1. Да се запознае с писмените материали за Клуба по сътрудничество
 2. Да се запознае с принципите на Кодекса на приятелството и съзнателно да ги следва.
 3. По време на сесиите по генериране на идеи да се въздържа от каквито и да било критични забележки към предложенията, идеите и хрумванията както към другите, така и към своите собствени.
 4. Да следва поетите ангажименти, да изпълнява дадените обещания.
 5. Да подпише декларация, с която потвърждава, че се е запознал с материалите и е съгласен с правилата и принципите.

Препоръки:

 1. Водене на личен дневник на успехите
 2. Редовно участие в сесиите и сбирките на Клуба.

Как да организирате такъв Клуб там където живеете?

Надявам се, че вече сте достатъчно мотивирани да създадете и използвате този прекрасен инструмент за подобряване на живеенето ви. Техническата част е съвсем лесна:

Намирате приятно заведение, разговаряте със собствениците и се осведомявате за дните и часовите пояси с най-малка посещаемост от клиенти. След това им казвате, че искате да се събирате група приятели за 2 часа, един път седмично с молбата те да ви осигурят място в рамките на тези 2 часа, където необезпокоявано да си провеждате срещите.

Интересът е взаимен и всеки нормален собственик на заведение ще го оцени. Досегашната ми практика също го доказва.


Поясняващи бележки

** ЛДВ – техниката Любимо Дете на Вселената също е една от най-силните в ПСЖ. На всеки незапознат с нея мога да я обясня в рамките на 5 минути. Тя също е разгледана подробно в книгата ми „Ти си любимо дете на Вселената”, издателство Дилок, София, 2013 г..

Накратко: доказвам, че всеки човек е ЛДВ поради факта, че е уникален индивид. Разполагам и с други доказателства. Оттук следват няколко полезни ефекта – човек започва да вниква в собствената си уникалност и очите му се отварят за уникалността на другите. Поради това акцентът на вниманието му се премества от техните слаби страни и грешки към техните силни страни и таланти. А това е най-стабилната предпоставка за бързо и качествено установяване на всевъзможните Зони на сътрудничество с даден човек.