Съдържание на Банката за идеи, което е достъпно след регистрация
 • Идеи за усъвършенстване на срещите на Клуба за сътрудничество
 • Банка за идеи
 • Идея № 1 Създаване на методика за създаване на методики
 • Идея № 2 Помощ за брейнсторминга с ключови думи
 • Идея № 3 Извличане на успешни принципи
 • Идея № 4 Списък с теми за подлагане на Брейнсторм
 • Идея № 5 Център за физическо и духовно оцеляване
 • Идея № 8 – За растение-дърво ибога за лечение на зависими от алкохол и наркотици
 • Идея № 9 – Учебен център за млади хора (от Жаки)
 • Идея № 10- Да се провеждат семинари и тренинги на открито. (от Мариана)
 • Идея № 11 – Кинолектории (от Бурда)
 • Идея № 12 – Списък на значими (световни) проблеми
 • Идея № 13 – Съставяне на списък на безплатните ресурси (в града) и за тяхното използване или преработка
 • Идея № 14 – Списък на всички доказани закони и принципи
 • Идея № 15 – Методика за постигане на резултати с партньор
 • Идея № 15 – Система за мотивиране
 • Идея № 16 – Закупуване на село
 • Идея № 17 – Място за неформални срещи
 • Идея № 18 – Методика за освобождаване от цигарите
 • Идея № 19 – Изобретения и рационализации за строителството
 • Идея № 20 – Предмостие за сайт
 • Идея № 21 – Принципи за решаване на проблеми
 • Идея № 22 – Кухня за социално слаби, бедни, бездомни, клошари (от Иван и Нели)
 • Идея № 23 – Специални наргилета
 • Идея № 24 – Да се пита МОН и други организации дали имат ли програма за профилактика на педофилията, изнасилванията, употребата на наркотици
 • Идея № 25 – Използване на скептици и критикари
 • Идея № 26 – Използване на урината
 • Идея № 27 – Публикуване на идеи
 • Идея № 28 (Бурда) – Написване и издаване на труда си Еволюционика
 • Идея № 29 – Разработване на книгите “Законът на привличането” и “Поискай и ще ти бъде дадено”
 • Идея № 30 – Да открием и овладеем системата за бързо учене на чужди езици “Слайдинг”
 • Идея № 31 – Да сме си взаимно полезни – списък на проверени хора
 • Идея № 32 – Курс по моржуване
 • Идея № 33 (Панчо) – Учебни филми за масажите
 • Идея № 34 (моя)– Правене на кормилачки
 • Идея № 35 – Макети от отпадъци от бита
 • Идея № 36 – Автомобилни гуми за рециклиране
 • Идея № 37 – Финансиране на център за кристални деца (от Божидар Даскалов)
 • Идея № 38 (Дора) – Решаване на проблеми по Закона на привличането
 • Идея № 39 (моя) – Игра с чекови книжки
 • Идея № 40 (моя) – Фирма за трансфер на добри решения на всякакви проблеми между държавите
 • Идея № 41 (Майк Рам) Телевизионни предавания
 • Идея № 42 (Мариана Евлогиева) – Телевизия в Интернет
 • Идея № 43 Списък на човешки нужди и потребности
 • Идея № 44 За липсващите капаци на уличните шахти
 • Идея № 45 Самоотбрана с гумен нож!
 • Идея № 46 Оглеждане на даден район за всякакви бизнес възможности
 • Идея № 47 Съставяне на Карта на свещените места в България
 • Идея № 48 Електровелосипеди, произведени в България
 • Идея № 49 Създаване на организация за взаимопомощ
 • Идея № 50 Хвърковата чета за свършване на спешна работа
 • Идея № 51 Happy group or people
 • Идея № 52 Техника за съзидателно мислене
 • Идея № 53 Убеждаване на милиардери да финансират добри каузи
 • Идея № 54 Взаимно разширяваща се спирала за взаимопомощ
 • Идея № 55 Щори, които се отварят отгоре надолу
 • Идея № 56 Дай идеята на някой, който ще я осъществи
 • Идея № 57 Игра с милиони
 • Идея № 58 Телевизионно предаване, свързано с нетрадиционна медицина и подобни теми: магьосници, шамани, здраве, подход към живота, психика, различни реалности
По време на сесиите по идеен обмен (т. 3 от дневния ред) се действа по следния начин: Всеки, който търси хора за реализирането на дадена идея заявява това пред останалите участници. Той предварително подробно разработва идеята си, целите, начините за постигането й и броя на хората, който е необходим. В рамките на 20 минути обяснява идеята и мотивира хората. Задават му се изясняващи въпроси. (Пример: ако разполагаме с 60 минути ще има време за обсъждането само на 3 идеи. Ако кандидатстващите са повече, на лотариен принцип се избират онези 3 идеи, които ще участват.) След като се изредят всички идеи, хората сами определят с реализирането на коя идея да се захванат и се свързват с този, който я е предложил. По този начин спонтанно, доброволно, съзнателно и равнопоставено ще се формират съответните работни групи. От събирането на екипа ще се определя реализирането на коя идея да започва. На всяка следваща сбирка някой от работната група докладва докъде са стигнали и ако са опрели до проблем, той се докладва в сесиите по Брейнсторминг, намира се решение и се продължава нататък. Ако стартират едновременно няколко работни групи се определя един координатор, който ще следи работата им и ще пренася полезната информация, решения и нови идеи към всички групи и участници.