Това е Храмът на практичната мъдрост, чиито врати са широко отворени за всеки търсач на истината.

Истината, която търсим, включва всички закони и принципи, водещи до качествен живот тук и сега. Също – техники и упражнения за развитие на съзидателния човешки потенциал, защото смятаме, че това е истинския път на човека – творческото разгръщане на индивида.

Основите на този Храм са изградени от достигнатото досега знание, което ни ориентира за Пътя на радостта, успехите, щастието…накратко – Пътят към пълноценното живеене. Нима това не е мечта на всеки разумен човек?

Ние сме хора, които знаят, че съществува лесно достъпна пресечна зона между личен и обществен интерес и се стараем да оставаме в нея.

Ние сме убедени, че всеки човек е различен от всички останали хора и следователно най-печелившото общуване е равнопоставеното сътрудничество между осъзнали своята уникалност индивиди.

Според нас смисълът на живота за всеки човек може да бъде преживян, само когато той разгърне целия си потенциал като уникален индивид.

Убедени сме, че насладата, творческото вдъхновение, екстазът са по-силните еволюционни фактори от мъката и страданието. Затова препоръчваме като методи сътрудничеството вместо конкуренцията, танца вместо борбата. При борбата има прекомерни усилия, спечелил и загубил, а при сътрудничеството има радост, творчество, интелигентност и двама спечелили!

Храмът на практичната мъдрост обхваща доста широк диапазон – от съзерцанието до любовта, като преминава през спокойствието, разбирането, сътрудничеството, вдъхновението, творчеството, смеха, танца, играта, радостта…Само по този начин може да случим онази чудесна алхимична трансформация на собственото ни живеене, която да превърне присъствието ни на тази планета в едно от най-хубавите неща, които са ни се случвали някога!

Храма на практичната мъдрост

Вратите на този Храм са отворени за всеки, който е готов да се освободи от тежкото си психо-емоционално наследство или щетите на Масовата култура и едновременно с това да се сдобие с работещите истини, за да извърши полезните за себе си трансформации. Затова тук ще се изучават и Шестте велики изкуства:

  1. Алхимията на живеенето – това е царското изкуство, тъй като всичко останало се побира в този най-всеобхватен контекст. Универсалните му принципи може да се прилагат успешно навсякъде.
  2. Изкуството на информацията – от него ще се научим как винаги да различаваме истината в потока на всевъзможната информация.
  3. Изкуството на желанията – ще узнаем как да разграничаваме неадекватните желания и как бързо, лесно и с удоволствие да реализираме истинските!
  4. Изкуството на общуването – животът непрекъснато ни среща с хора и от естеството на отношенията ни с тях зависи дали ще се намираме в драма или в незабравимо приключение!
  5. Изкуството на любовта – като подтема на горното, но със свои важни характеристики, то изисква специално внимание! Тук влизат напътстващите ни съвети от дао и тантра.
  6. Изкуството на парите или как да осигурим постоянен поток на благополучие в живота си.

Сега само се опитайте да си представите какво ще се случи с живота ви, ако овладеете дори само едно от тях и ще разберете защо ги наричаме велики.

Търсим съмишленици, сътрудници и партньори, с които да популяризираме този Храм и да привлечем в него всички хора, осъзнали силата на равнопоставеното общуване или партньорството за взаимна радост и полза!

Добре дошли в Храма на Практичната Мъдрост!

Share →