На санскрит коренът на думата “изкуство” означава “правилно свързан”.

Когато говорим за отношения с други хора, желания, информация, пари, любов и за самия живот, виждаме колко вярно е определението “изкуство” за всяко едно от тях.

Нашето нещастие, неуспехи, всякакъв дискомфорт, драми и недоразумения във връзка с любовта, парите, хората, желанията, знанието е най-общо казано, в резултат от неправилното свързване – на това, което представляваме ние в момента и ситуацията, която се случва тук и сега.

След като описах основните принципи на Печелившата Стратема за Живеене и очертах хоризонта на безпределното качество на живеенето, осъзнах че съществуват още 5 велики изкуства, които всъщност са негови подтеми.

Цялото полезно знание, с което смело може да се започне повишаването  на качеството на нашето живеене се съдържа в няколкото десетки проверени принципи и закони. Отворете, която и да е книга с напътствия за по-добро живеене и ще видите съвети, свързани с едно от тези шест велики изкуства. Или пък ще се сблъскате в живота с Драми, произтичащи именно от непознаването им.

Общо за Шестте Велики Изкуства

Струва си човек да се посвети изцяло на тези 6 велики изкуства защото ако се придържа към тях няма как  да сбърка и успехите в най-важните направления в живота са гарантирани! Освен това са спазени и три много важни критерия:

  1. Изучаването на 6-те велики изкуства няма и не може да има вредни последствия нито в близко, нито в далечно бъдеще за когото и да било.
  2. Най-напред решава проблемите на отделния индивид, а оттам – и на по-големи групи хора. Тоест не е необходимо отделният човек да жертва своето благополучие в името на общността.
  3. Забавно е и доставя удоволствие на този, който ги изучава.

Разбира се царското изкуство е това на самото живеене, защото нищо не излиза  извън неговите рамки – това е най-широкия възможен контекст, в който се случват осъзнаваните от нас неща.

Поради тази причина най-мъдрото действие е час по-скоро да се заемем с овладяването именно на Изкуството на самото живеене, което често ще наричаме и Алхимия на живеенето.

Друга важна причина е, че принципите на качественото живеене се явяват универсални и следователно напълно приложими и при другите 5 изкуства. В процеса на нашите занимания ще проследим и как тези базови закони леко се видоизменят, но запазват същността си при другите изкуства. Но е възможно да се тръгне и в обратен ред – по което и друго Изкуство да станем майстори, неизбежно ще обогатим и цялостното си живеене! Другите велики изкуства са:

  1. Изкуството на информацията
  2. Изкуството на желанията
  3. Изкуството на общуването
  4. Изкуството на любовта
  5. Изкуството на парите

Ако някой ме попита защо ги степенувам по този начин, бих отговорил така:

Като второ по важност поставям Изкуството на информацията по следните причини:

Информацията е в основата на знанието, тя е Ключът към енергията, материята и съзидателната нежност, а и към самата себе си.

Овладяването на критериите за истинност, умението да се ориентираме, разбираме, събираме, подреждаме, възпроизвеждаме, комбинираме и прилагаме в живота си в желан от нас момент или да превръщаме информацията в практично приложимо знание, е предметът на това изкуство.

Което и друго изкуство да искаме да овладяваме, задължително трябва да минем през Информацията! Няма такова събитие или действие, което да не съдържа в себе си информация.

Затова Феноменалната Памет, Рационалното Четене и Творческото Мислене са трите конкретни умения, върху които се базира майсторството ни в Изкуството на информацията.

Това изкуство има пряко отношение и към Невежеството, което както знаем е един от 5-те елемента участващи във формирането на нашия Режисьор на Драмата.

На трето място поставям Изкуството на желанията, тъй като всичко, което е предмет на останалите 3 изкуства, може да влезе в рамките и на това. Ако владеем тайната на реализирането на истинските си желания, ние лесно ще общуваме, ще бъдем щастливи в любовта и ще имаме достатъчно финансови средства и необходимите ни материални придобивки за един пълноценен живот.

Тук, на четвърто място, поставям Изкуството на общуването, защото ако вие сте майстори в това изкуство няма да имате никакви проблеми с приятелството, любовта, кариерата и всичко онова, което зависи от други хора или за достигането на което трябва да се премине през общуването с някого.

На предпоследно пето място поставям Изкуството на любовта. То се явява подтема или връх на Изкуството на общуването и фактически представлява развиване до краен предел  на успешното и радостно общуване с друг човек.

И на последно, шесто място е Изкуството на парите, тъй като има специфични знания за привличане и умело управление на паричните потоци или на изобилието. Ясно се вижда, че майсторството в другите велики изкуства предполага и подпомага силно, овладяването и на това. И обратно, ако не владеете другите изкуства, а само това, не ви се гарантира непременно щастлив живот. Тоест от общото по-лесно и успешно можем да стигнем до частното. Затова се препоръчва Изкуството на парите, да не се отделя от останалите 5 изкуства с категорична разграничителна линия.

       Сега някой може да попита къде поставям духовните занимания, в кое изкуство? Ще отговоря така:

Всеки човек, който е майстор поне в едно от тези изкуства и е започнал да приобщава и други хора към него, извършва мощна духовна практика, свързана както със собственото му израстване, така и с благополучието на човешкото общество и планетата.

Да се занимаваш, с което и да е от тези изкуства бидейки в същото време щастлив човек, всъщност е най-възвишената духовна практика!

Само си представете свят, изпълнен само с майстори по тези изкуства! Ще  видите, че това е най-достойната за постигане цел! И знаете ли още защо?

Защото постигането й, зависи от вашето собствено благополучие, успехи, развитие, щастие и екстаз! Никой не иска от вас да се жертвате за общото благо! От вас се иска само да станете успешни и щастливи вие самите и след това, ако желаете и ви доставя удоволствие, да научите и другите на същото!

Всичките 6 изкуства се подчиняват на определени принципи и закони, чието познаване и следване гарантира обещаните резултати.

Следователно трябва да се отдели време за тяхното изучаване и за създаването на навик за тяхното прилагане.

В следващите публикации тук ще ви дам по-ясна представа как бихте изглеждали като майстори на някое от тези изкуства.

Share →