06.12.2010
За да тръгнат Дуоника и Чаткалина успешно от България по света, те трябва да станат популярни именно тук. За тази цел трябва да бъдат обучени инструктори по тези две прекрасни системи. Тук отново е спазен принципът: най-напред личния интерес на човека, а като следствие ще се получи и обществената полза. Всеки, който стане инструктор по една от двете системи, ще има право да обучава други хора и да води занимания на групи в спортни зали. Затова започва процес по набиране на желаещи да бъдат обучени като инструктори. Който иска да се запише за разяснителната среща може да направи това на телефони: 02 8574669 0876 19 58 53
Share →