Това е царското изкуство

Слънцето ще изгрее и на твоята улица.

Но точно сега е времето да започнеш чиракуването си за Майстор в това изкуство защото животът неумолимо си тече и евентуалното отлагане ти прави възможно най-лошата услуга!

Изкуството на живеенето

Майсторството в това изкуство означава да си едновременно Даоист и Магьосник.

Или правиш от наличното най-доброто възможно. Наслаждаваш се на уменията си да влизаш в уникален танц със случващото се, което е умението на даоиста или създаваш и оставаш в Реалността, която искаш, ако си развил уменията на магьосника. Ти си радостен, щастлив Пътешественик в Многореалността. Ти си осъзнато Любимо Дете на Вселената. И всичко случващо се тълкуваш само и единствено в този контекст.

Имаш перфектен усет за здравословните за теб храни, места, хора, време, обстоятелства, държави, енергии, информации….

Ти се наслаждаваш и опияняваш от живеенето на живота си!