Като човешки същества ние сме изтъкани от желания. Някои тълкуватели на будизма смятат, че именно наличието на желания било източникът на човешкото страдание. Ние не смятаме така и ето някои от аргументите ни:
  • желанията са два основни вида – адекватни и неадекватни. Съгласни сме че неадекватните желания водят до неудовлетворение и страдание, но това не важи за адекватните.
  • желанията са следствия на по-дълбоки причини, следователно не може с тяхното съществуване да се обяснява човешкото страдание, защото това е повърхностно и поради това – невярно обяснение.
  • нашите истински желания са отзвук от скритите в душите ни уникални способности, таланти и гениалности. Те стават видими именно чрез нашите истински желания.

Изкуството на желанията

Дори да поискаме да нямаме никакви желания ние неизбежно попадаме в парадоксална ситуация, защото това пак се превръща в желание. Получава се така, защото гореспоменатите тълкуватели са станали жертви на оптическа измама и са объркали причината и следствието. Истински реализиращите се хора създават впечатление, че нямат желания, защото вървят по пътя на уникалното си разцъфтяване. При тях имаме сливане между желание и реализация и затова картината изглежда по-различна. Ако някой ги запита дали имат някакви желания в момента, те ще отрекат. Това е накарало някой да направи погрешния извод, че ако и ние премахнем желанията си, ще постигнем реализация като тях. А е точно обратното! Ако човек стъпи на пътя на уникалната си реализация, тогава всички неадекватни желания, които го карат да се чувства неудовлетворен ще се изпарят? Затова ние смятаме, че овладяването на Изкуството на желанията играе важна роля за истинската реализация на човека. Ето кои са главните опори на това велико Изкуство:
  • Разкриваме причините водещи до неадекватни желания.
  • Научаваме се да разпознаваме истинските си желания
  • Научаваме се да даваме път за реализация на своята уникалност с помощта на истинските си желания.
  • Постигаме високо качество на живеене, което включва радост, щастие, благоденствие и любов.
Поради естеството на тази материя и необходимостта системно да се правят упражнения, е препоръчително изкарването на съответния семинар.