Ние, хората притежаваме уникалната способност да боравим с информацията – да я набираме, да я подреждаме и да я комбинираме и по този начин да я превръщаме в допълнителен и решаващ фактор за нашето качествено живеене. Плувайки в огромния информационен океан ние можем да откриваме онези бисерчета от знания, които да променят живота ни до неузнаваемост. И тази наша способност може да се развива до невероятни висоти. Ние, хората, имаме огромен интелектуален потенциал и това е начина да го разгръщаме за наша и всеобща полза и радост. Цялото културно наследство на човечеството, всъщност е информация. Методите за решаване на всякакви проблеми са информация… Всяка една харесвана от нас област на знанието е изтъкана от специфична информация…

Изкуството на информацията

Нека се запитаме защо толкова много се цени грамотността. Именно заради повишената способност за приемане и предаване на информация. Но огромните масиви от информация, които ни заобикалят и нарастват с всяка секунда в геометрична прогресия, стават все по-недостъпни за досегашното ни ниво на грамотност и ограничени способности да боравим с нея. Следователно с всеки изминал ден ние ставаме все по-невежи и все по-необразовани. Очевидно сме изправени пред необходимостта да увеличим своя капацитет за резултатно боравене с информацията. Ние предвиждаме, че само след няколко години овладяването на Изкуството на информацията ще се превърне в жизнена необходимост! Започнете сега, за да подготвите своите деца и за да плувате с наслада в информационния океан като опитни сърфисти. Поради особеностите на самата информация и нашия мозък, това Изкуство се разделя на три взаимно свързани умения, които се изучават чрез съответните курсове:
  • Набирането на информация се обезпечава от Рационалното (скоростното) четене
  • Подреждането и възпроизвеждането й се гарантира от Феноменалната памет
  • Комбинирането и доразработването й се постига чрез Творческото мислене.
Овладяването на Изкуството много добре и отлично да боравим с информацията включва: