Димитър Кръстев представя системите Дуоника и Чаткалина като средство за партньорство, сътрудничество и приятелство. Видео запис от презентацията му пред 31-вата среща на Клуб „Спри и помисли!“ в София, 29.04.2012 г.

Share →