• Постига се овладяването на 8 принципа за печеливше мислене и поведение, справяне с щетите от Масовата култура и система от 53 упражнения с партньор. • Тридневен семинар • От момента на събиране на 20 човека • В почивна станция извън София • Текущ • Цена: 200 лв. • По-подробно за семинара по Печелившата Стратема за Живеене • Текущ

1.Цел на курса:

Подобряване качеството на мисленето. Придобиване на инструменти за самопознание и самоусъвършенстване. Справяне с щетите от Масовата култура. Усвояване на осем закона водещи до успех на всяко ниво. Подобряване на себе възприемането и на отношенията с хората. Осъзнаване на реалните пречки и личните възможности за постигане на желания начин на живот. Изграждане на цялостна стратегия за повишаване качеството на живеене.

2. Начин на провеждане:

От момента на събиране на 20 човека. Тридневен семинар, пълен пансион, в почивна станция извън София. По време на семинара участниците се запознават със системата, обсъждат заедно новата информация, правят умствени експерименти, медитират и изпълняват упражнения и игри с помощта на партньор.

3. За кого е предназначен семинара:

За всеки, който си задава някои от така наречените вечни въпроси: как от жертва да се превърне в господар на своята съдба, какъв е смисълът на живота, как се реализират желанията, как се печелят пари и как да обича и да бъде обичан, кое е добро и зло, как да се научи винаги да постъпва правилно и т.н.

4. Програма на курса:

– Въведение в системата. Уточняване на основните понятия. –  Запознаване с основните заблуди, тиражирани от Масовата култура. – Информацията и трите вида невежество и как да се справим с него. – Запознаване с някои особености на човешкото мислене – интерпретиране, уподобяване, посока – навън и навътре. – Преодоляване съпротивата срещу нова информация. – Запознаване с Информационния Хибрид в нашите глави. – Демаскиране Режисьора на човешката драма. – Себецененето и основанията за това. – Четирите същности. Общия закон за енергията, времето, информацията и парите. – Глобалният Причинно- Следствен Закон. Що е предсказание, свободна воля, предопределение, карма. – Законът на Информационната Достатъчност. – Допълнителният и решаващият фактор. Къде е зоната на собствено влияние. – Законът на Дискомфорта. Как можем да извличаме информация. Как се прави “доене” на грешките. – За доброто и злото. За живота и смъртта. – Законът на Двойната Печалба. Събиране на подаръци от всяка ситуация. – Метод за превръщането на информацията в действен фактор. – Законът на Копринената нишка. – Законът на Разбирането. – Най-краткият път към състоянието на обичане. – Прошката като вътрешно хигиенизиране. – Законът на Положителното Мислене и тезата за Двете реалности. – Двата стимула в живота на човека. – Методът на огледалото. – Самозащита и самосъхранение. Магията и ти. Непреодолимото лъчезарие. – Законът на Съзидателното Мислене и Действие. – Как се установяват зони на сътрудничество с другите хора и със света. – Възстановяване на хармонията. – Прилагане на законите за решаване на проблеми. – Нещо се случва – какво да правим? Как да постъпим, когато някой ни вбесява? Какво да правим, когато живота не ни харесва? – Как да започнем създаването на ПСЖ в нашия живот? – Алхимична рецепта за осъществяване на желанията. – За лечението и профилактиката. – Новите “божи” заповеди. Новите традиции.

5. Какво ще усвоите?:

• Ще разберете кой е режисьорът на драмата във вашия живот и ще го освободите от поста. • Ще се избавите от вредните информационни структури, които сега скрито ви управляват. • Ще научите как техниките, придобити на курсове и семинари по метода “Силва”, “Инсайт”, тантра, бойни изкуства, йога, рисуване, нервно-лингвистично програмиране, рейки, чужди езици и много други могат да заработят бързо и ефикасно. • Ще превръщате веднага всяка полезна информация в действен фактор във вашия живот. • Ще усетите силата на духа на сътрудничеството. • Ще овладеете осем могъщи закона – най-печелившата система от знания в един вечно променящ се свят за постигане на пълноценен, успешен и богат живот. • Ще стъпите здраво върху пътя на духовното си развитие. • Ще се научите да извличате полезна енергия от гнева, ревността, отрицателните емоции. • Ще изострите интелекта и интуицията си. • Ще получите отлично психическо равновесие, чувство за собствена стойност, лична сила, свобода на избора. • Ще разберете и овладеете връзката между здравето, секса, енергията, парите, сътрудничеството, хармонията, любовта и щастието. • Ще усвоите полезни упражнения за вашето ум-тяло, които да изпълнявате практически навсякъде с ваш партньор.

• В резултат на този семинар ще повишите своя коефициент на човечност и ще се сдобиете с методите и средствата да изградите една цялостна печеливша стратегия на живеене. Събуждане духа на сътрудничеството и разцвет на любовта между партньорите.

6. Времетраене:

Три дни от 9.00 до 19.00 ч. с двучасово прекъсване за обедна почивка.

7. Цена:

200 лв., в която влиза транспорта до мястото, спане, храна, лекции и упражнения.


Запишете се:

    име *

    e-mail *

    телефон

    семинар или курс

    * Полетата са задължителни.