• Овладявате:
основните принципи на успешното живеене, практиката на системата – комплекс от упражнения за начинаещи за игра в зала, върху постелка и в съпровод с музика. Втори комплекс от упражнения за начинаещи за игра на открито – в парка, в гората, на морския бряг…. Комплекс от упражнения за напреднали Методика за преподаване на желаещи. (При желание и при събиране на група не по-малко от 10 човека може да се изучават и комплексите по Дуоника “Родител – дете” и за “Влюбени или съпрузи”. Срещу допълнително заплащане.)
 • Получавате:
Диплом за успешно завършен обучителен курс за инструктори по Дуоника Документ за правоспособност за водене на занимания – карта със снимка и пореден номер на инструктор по Дуоника Възможността да водите часове по Дуоника за начинаещи срещу заплащане.
 • Продължителност: 40 часа
 • Начало: от момента на събиране на 10 човека.
 • Зала в София
 • Текущ
 • Изпит: теоретичен и практически.
 • Цена: 250 лв.

По-подробно за курса за инструктори по Дуоника

Текущ 1. Цел на курса: Да се овладее практиката на системата Дуоника – комплекси от упражнения за начинаещи и напреднали и някои от нейните теоретични принципи. Успешно завършилите получават документ за правоспособност за водене на занимания с начинаещи в зала или на открито. 2. Начин на провеждане: От момента на събиране на 10 човека. В лекционна и спортна зала се провеждат беседи, лекции и обсъждания, които се редуват от физическите упражнения с партньор. 3. За кого е предназначен курса?: За хора с добра двигателна култура и сериозен интерес към воденето на физически занимания на други хора. 4. Програма на курса
 • Запознаване със системата.
 • Овладяване на специална японска гимнастика за поддържане на формата без партньор.
 • Овладяване на основните принципи на системата.
 • Овладяване на комплексите от упражнения за начинаещи.
 • Овладяване на методиката за преподаване.
 • Овладяване на комплекса от упражнения за напреднали.
 • Изпит
 • Връчване на диплом на успешно издържалите.
5. Какво ще усвоите: Два комплекса от упражнения за начинаещи. Един комплекс от упражнения за напреднали. Методика на преподаването на упражненията на други хора. 6. Времетраене: 40 часа 7. Цена: 250 лв.

Запишете се:

  име *

  e-mail *

  телефон

  семинар или курс

  * Полетата са задължителни.