1. Цел на курса: Постигане на способност за бързо, мигновено декодиране на печатен текст, мигновеното му разбиране, запомняне и усвояване. 2. Начин на провеждане: 3. За кого е предназначен: 4. Какво ще усвоите:
 • Това е качество на интелекта, с което може да се постигне много –  всяка професия може да бъде перфектно овладяна за кратко време, като се усвои бързо и качествено цялата  информация за нея.
 • Като всяко качество, то не изисква някакви специални условия – всичко зависи от мен самия и от търпеливата ми работа.
 • То е съществена част от системата на Съвременния нинджа и Информационна система
 • Директно се съчетава с Феноменалната памет и Творческото мислене.
 • Така ще мога да обработвам бързо достатъчен брой книги и да извличам интересуващите ме принципи и информации, от които да създам нещо ново.
 • Усвояването на това качество на интелекта е задължително условие за кандидатстването ми във ВУЗ или изкарване на висше в съкратени срокове.
 • Така ще мога да прочета всички интересни книги в рамките на този живот.
 • Благодарение на РЧ ще съм в състояние бързо и ефективно да вникна и се запозная основно с която и да е наука или изкуство.
 • Периодически се провеждат конгреси по РЧ на които мога да участвам със свои идеи и разработки. Например в Япония има школа. Мога да отида там за обмяна на опит.
 • Мога да приложа Закона на Двойната Печалба – след като овладея това качество веднага мога да направя впечатляващи демонстрации и да организирам курсове, а след това да издам книга. И така да спечеля доста пари.
 • Цялото човешко знание във вид на текстове ще стане много по-достъпно за мен.
 • Няма да има нужда от купуване на книги, тъй като ще мога да прочитам по няколко книги само за 1 – 2 часа в книжарниците, библиотеките или при мои приятели.
 • Чрез демонстрациите на моите способности ще мога да въодушевявам необходимите ми хора за подкрепяне и осъществяване на моите идеи – Дуоника, Чаткалина и много други.
5. Какво ще усвоите
 • Ще можете да четете по 200 страници на 1 час при 100% разбиране и запомняне на текста.
 • Ще можете да прочитате по 2 книги от 300 – 400 стр. на ден с лекота и 100% разбиране и запомняне на текста.
 • Ще можете да преглеждате всичко по-важно във всекидневната преса за 10 пъти по-кратко време.
6. Времетраене 7. Цена: 200 лв.

Запишете се:

  име *

  e-mail *

  телефон

  семинар или курс

  * Полетата са задължителни.